PROIECT PROBAT

car-service-iasi-cdc-service-auto

CDC SERVICE

CDC Service reprezintă o întreprindere socială cu profil de atelier mecanic auto care contribuie la dezvoltarea comunității locale, creând locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile și oferind întreprinzătorilor servicii de întreținere și reparare auto.

car-service-iasi-cdc-service-auto-locatie

LOCATIE CDC SERVICE

Adresă: Bulevardul Primăverii 2c, Iași 700689

Programari : +40 786 528 192

Program: Luni – Vineri 8:00-18:00

Sâmbătă 9:00-14:00

Duminică închis

PROIECT PROBAT

Titlul proiectului: „PROBAT – Practica, resurse si oportunitati: baza angajarii tinerilor”
Contract de finanțare nr. POCU/633/6/14/132962

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020 si se desfasoara pe o perioada de 18 luni, in regiunea Nord-Est (județul
Iasi), fiind implementat de CDC SERVICE SRL, în calitate de beneficiar si
CONSULTING & PROTECTION SRL, in calitate de partener.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general
Creșterea participarii la programe de invatare la locul de munca a 181 de elevi și ucenici din invatamantul secundar și tertiar non-universitar, in vederea imbunatatirii tranzitiei de la educatie la viata activa a elevilor cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, in regiunea NE pentru o periada de 18 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1 – Sprijinirea incheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, in special cu entitati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru facilitarea tranzitiei de la educatie la un loc de munca prin instituirea unui sistem de stagii de practica la un potential angajator, prin organizarea de programe de internship/traineeship inclusiv prin incurajarea implicarii angajatorilor in programe de invatare la locul de munca;

OS2 – Organizarea și derularea de programe de invatare la locul de munca (internship/traineeship, stagii de practica etc.), inclusiv prin invatamant dual, formare de
competente antreprenoriale prin firma de exercitiu, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesionala axate pe dobandirea de competente corelate cu necesitatile pietei muncii;

OS3 – Crearea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii / sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unitatile de invatamant catre intreprinderi, pentru a raspunde nevoilor actuale și viitoare ale pietei muncii la nivel regional /local.

Rezultate atinse:
– 193 de beneficiari informati
– 159 de beneficiari selectati in grupul tinta
– 159 de beneficiari consiliati si sprijiniti
– 159 de beneficiari participanti la programul de practica
– 1 platforma online

Acces platforma online

Acces catre platforma online pentru angajatori si grup tinta.

marci-service